Çalışan deneyimi için kilit faktör: Teknoloji Kullanımı

Çalışan deneyimi ni güçlendirmek şirket verimliliği adına önemli bir kavram. Economist’in hazırladığı The Experience of Work raporuna göre bu bağlalığı inşa etmekteki kilit rol ise teknoloji kullanımı.